VILDŠTEJN A SOOS

* Hrad Vildštejn se středověkou hodovnou * Přírodní rezervace SOOS * Františkovy Lázně

Výlet na samý západ Čech - Vildštejn - nejstarší hrad, Přírodní rezervace SOOS - Františkovy Lázně - lehká turistika 5 km

středa 8. 5. 2024 (státní svátek)

 

PROGRAM:

* Odjezd z Prahy, hl.n. do Skalné s přestupem v Chebu v 6.35 (přistoupit se dá v Praze - Smíchov v 6.45, v Plzni v 7.58 - uveďte v rezervačním formuláři) 
 
* příjezd do Skalné v 10.16
 
* prohlídka hradu Vildštejn - nejstarší na našem území, možnost poobědvat ve středověké hodovně a zakoupit pochoutky od místního řezníka 
 
* na hradě je také Muzeum útrpného práva a Hasičské muzeum
 
* 5 km nenáročná turistická trasa k rezervaci SOOS (nebo přejezd 1 stanici vlakem)
 
* přejezd vlakem do Františkových Lázní - lázeňský park, kolonáda
 

*  18.12 - odjezd z Františkových Lázní do Prahy (přes Cheb)

 

*  21.22  příjezd do Prahy hl.n., možnost vystoupit po trase tak jako ráno

 

Cena: 

Dospělí 590 Kč 

Mládež 15 - 18 let, studenty 18 - 26 (nutný ISIC) a seniory 65+   490 Kč  

Děti do 14.9 let    390 Kč

Cena zahrnuje: 

jízdné tam i zpět

průvodcovské služby

 

Cena nezahrnuje: 

 
Vstupné na hrad Vildštejn
 
Základní vstupné 150 Kč, snížené 110 Kč

Vstupné NPR Soos 

Základní vstupné (dospělí) - 130,-, Senioři, studenti, ZTP - 110,-,Děti 6 - 15let - 80,-, Rodinné vstupné (2dosp.+max3děti) - 290,-,Děti do 6let, ZTP/P - zdarma

 

VILDŠTEJN

Hrad Vildštejn je nejstarší hrad u nás, který je stále v provozu. Paměti hradu sahají až do poloviny 12. století.

Románský hrad byl založen kolem roku 1200. Až do roku 1799 sloužil jako panské sídlo, poté byl na předhradí postaven nový rokokový zámek a od roku 1843 sloužil jako sladovna pivovaru. Po roce 1945 byly hrad i zámek zestátněBěhem návštěvy hradu je pro vás připraveno muzeum hradu i expozice hasičské techniky, prohlédnete si středověkou hodovnu nebo obřadní síň. V budově zámku je pak připravena ukázka středověké kovárny nebo vězení na Vildštejně.ny a začaly chátrat. Koncem 90. let 20. století hrad i zbytky zámku získal Miroslav Pumr, kterému se podařilo oba objekty opravit a zpřístupnit veřejnosti. 

Středověká hodovna s autentickou atmosférou a tradiční českou kuchyní. K dobrému jídlu si můžete vychutnat krásně načepované pivo. Vybrat si však můžete i z široké nabídky moravských vín. V hodovně můžete zakoupit domácí uzeniny a další pochoutky od hradního řezníka.

 

PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS

Sooská oblast představuje rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v tzv. mofetách – nazývaných také bahenními sopkami – vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané (minerální) vody. V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Erozí zbrázděný nános křemeliny – zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera – pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí zde vytváří fascinující obraz „měsíční krajiny“. Díky unikátním podmínkám žije v rezervaci řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.

Kromě naučné stezky v Soosu návštěvníci najdou záchrannou stanici pro zraněné živočichy, jež je součástí Národní sítě stanic pro handicapované živočichy a od roku 2004 finančně podporována ČSOP. Prohlédnout si lze také muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. 

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Město je zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. První slatinné lázně na světě. První zmínky o léčivých pramenech již v roce 1502, lízně od roku 1793. Oblíbené lázně evropské šlechty a významných osobností. Tradiční lázně pro léčení nepldnosti, pohybového ústroí, trávicího ústrojí a dalších.

 

 

Přihlášení na akci Vildštejn a SOOS

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: