MASOPUST NA KAŇKU 

s možností návštěvy Kostnice a Katedrály v Sedleci s turistikou 7 km
 

Přes Sedlec, vrch Kaňk na Masopust a odsud až do Kutné Hory

sobota 18. 2. 2023
 
 
 
Program:
 
* 8.06 - odjezd z Prahy hl. n. rychlíkem do Kutné Hory (8.56)
 
* cesta na Kaňk přes Sedlec -  zde možnost návštěvy Kostnice a Katedrály Úvod | SEDLEC
 
* přes vrch Kaňk na Kaňkovský masopust - bohatý program
 
* dále do Kutné Hory (památky - Chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kostel sv. Jakuba, Kamenný dům, Kamenná kašna, posezení ve staročeské restauraci
 
* celkově je trasa dlouhá 7 km
 

*  18.46 - odjezd vlakem z Kutné Hory město s přestupem v Kutné Hoře, hl.n. na rychlík do Prahy (19.54)

Cena: 380 Kč (s Lítačkou 350 Kč)

Cena pro děti  do 15 let    180 Kč

Cena pro studenty mládež 15 - 18 let, 18 - 26 (nutný ISIC) a seniory 65+   320 Kč  

Cena zahrnuje: veškeré jízdné tam i zpět, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné do památek

 

MASOPUST NA KAŇKU

Již podeváté projde masopustní průvod předměstím obce Kaňk. Masopust bude zahájen divadelní scénkou, kterou ukončí povolení starosty k zahájení masopustu (je zajištěno občerstvení ve formě zabijačkových specialit a nápoje nealkoholické i alkoholické).

Po dohodě s laufrem se průvod vydá do klikatých uliček Kaňku. Může se ho zúčastnit každý, kdo bude mít zájem, a to v maskách či bez nich. Do kroku od domu k domu bude vyhrávat živá kapela Věnovanka. Celý průvod bude ukončen před hospodou Na Baště zastřelením medvěda.

 

KOSTNICE

Z ostatků celkem 40 000 lidí tu spatříte vyroben lustr, kříže, kalichy, monstrance nebo erb rodu Schwarzenbergů včetně dekorací z lidských lopatek a kyčlí. Autorem unikátní výzdoby z lidských kosterních pozůstatků, která vznikla jako připomínka pomíjivosti lidského života a existence smrti, byl pravděpodobně řezbář František Rint. Dnešní podoba hřbitovní kaple, která byla postavena na konci 14. stol., je výsledkem barokních úprav provedených J. B. Santinim na počátku 18. stol. a naleznete ji v podzemí sedleckého kostelíka Všech svatých.

Přihlášení na akci Kaňkovský masopust

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: