ANENSKÝ DŮL V BŘEZOVÝCH HORÁCH 

Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou a prohlídka parního stroje * Vodní patro Wasserlauf - prohlídka podzemí * Sv. hora u Příbrami * historické centrum Příbrami

Termín: sobota 2. 3. 2024
 
 Parní těžní stroj ve strojovně dolu Anna
 
 
300 Kč DOSPĚLÍ a 250 Kč DĚTI, STUDENTI A SENIOŘI
 
 
VARIANTA  A  - sraz na vlakovém nádraží v Příbrami kolem 11 hod.
 
Na místo lze dojet vlakem nebo autem 
 
Sraz s naším průvodcem a společný přechod 850 m k dolu Anna 
 
 
VARIANTA  B  - sraz na parkovišti přímo u Annenského dolu kolem 11.15
 
Vhodné pro ty, kteří jedou autem
 
Sraz s naším průvodcem na místě
 
Podrobný popis, jak se dostat na místo obdržíte v pokynech tři dny před akcí.
 
**************************************************************************************************
 
Program:
 
* 2 hod. prohlídka s místními průvodci, dva na sebe navazující okruhy - přesný popis níže
 
* po prohlídce možnost zúčastnit se odpolední kvízovky v historickém centru Příbrami a na nedaleké Svaté hoře, na cestu obdržíte kvíz s popisem trasy a zajímavostmi po trase, na závěr vyhodnocení a malá odměna
 
Prohlídka podzemí:

Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou a prohlídka parního stroje (1.okruh)
 
Z cáchovny nebo přímo z nádvoří je možné vstoupit do podzemí a projet se důlním vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která směřuje k ústí jámy Prokop
z roku 1832, nejhlubší šachtě březohorského revíru (1600 m) a patřící k jedné z nejhlubších šachet ve střední Evropě. Součástí prohlídky podzemní štoly je také ukázka historického důlního díla.
Prohlídka pokračuje ve strojovnně dolu Anna s technickou památkou, jedním z nejvzácnějších exponátů Hornického muzea na Březových Horách, parním těžním strojem Breitfaled & Daněk z roku 1914.
 

Vodní patro Wasserlauf - podzemní chodba (2. okruh)

Další část prohlídky začíná v nejnižším podlaží cáchovny dolu Anna, odkud se sfárá speciálním výtahovým zařízením do podzemí. Historické důlní dílo, tzv. Wasserlauf - vodní patro,  vznikalo postupně od 16. do 19. století jako součást vodního systému určeného k pohonu důlních a úpravenských zařízení. Podzemní chodba v délce 750 m spojuje důl Anna s dolem Vojtěch. Trasa je zčásti vedena po kovových roštech umístěných nad podlahou chodby, po níž protéká voda. Během prohlídky lze spatřit unikátní komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny. Prohlídka je fyzicky náročnější (na výstupu z podzemí je 156 schodů).
 
 
Odpolední kvízovka - historické centrum Příbrami a Svatá hora
 
Svatá hora u Příbrami
 
Známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem Příbram již více než 300 let. Původní kapli ze 14. stol. roku 1647 přebudovali jezuité na svatyni, Svatá Hora stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. V roce 2015 byla rekonstruována.
 
Cena:
 
Dospělý: 300 Kč
 
děti a mládež 6 - 18 let, studenti po předložení ISIC karty, seniory od 60 let: 250 Kč 
 
Děti do 6 let a pejskové nemají do dolu přístup
 

Cena zahrnuje:

* dvouhodinovou prohlídku podzemí dolu Anna - dva na sebe navazující okruhy

* kvízovku po Příbrami

 

Přihlášení na akci Anenský důl

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: