ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM a ŠVESTKOVOU DRÁHOU

*Košťál 481 m - zřícenina hradu Košťálov * zřícenina hradu Skalka * zámek Skalka s expozicí * Hrádek 566 m - zřícenina hradu Oltářík * Třebívlice - expozice Ulriky von Levetzow * v cíli možnost restaurace

Turistická trasa 14 km s mnoha zajímavými cíly cestou

neděle 31. 3. 2024

Muzeum Most | Johann W

PROGRAM:

* Odjezd z Prahy, hl.n. do Lovosic v 6.45 (přistoupit se dá v Holešovících v 6.55, v Podbabě v 7.00,  v Kralupech nad Vltavou v 7.18, Roudnici nad Labem 7.43 ) 
 
*  Pokud budete přistupovat po trase  nutno uvést v rezervačním formuláři.  
 
* v Lovosicích přestup na Švestkovou dráhu do Třebenic, příjezd do Třebenic v 8.45
 
* trasa 14 km s mnoha cíli: možnost výstupu na vrchol Košťál se zříceninou hradu Košťálov na zříceninu hradu Skalka, expozice na zámku Skalka, vrch 
 
Hrádek se zříceninou hradu Oltářík a v cíli v Třebívlicích možnost navštívit exzpozici věnovanou Goethově poslední lásce Ulrice von Levetzow a možnost 
 
posezení v restauraci
 
* Cestou krásné výhledy na České středohoří
 

*  17.00 - odjezd z Třebívlic Švestkovou dráhou s přestupem v Lovosicích

*  19.12 příjezd do Prahy hl.n., možnost vystoupit po trase

DOPORUČUJEME PEVNOU TURISTICKOU OBUV

 

Cena: 

Dospělí 490 Kč 

Mládež 15 - 18 let, studenty 18 - 26 (nutný ISIC) a seniory 65+   430 Kč  

Děti do 14.9 let    390 Kč

 

Cena zahrnuje: 

jízdné tam i zpět

průvodcovské služby

Cena nezahrnuje:

případné vstupné zámek Skalka 50 Kč, expozice Ulriky von Levetzow 20 Kč/senioři 10 Kč

Zřícenina hradu Košťálov na vrchu Košťál

Zdaleka viditelná zřícenina středověkého hradu Košťálov se nachází na 481,1 m vysokém vrchu typického kuželovitého tvaru se tyčí přímo nad Třebenicemi. Díky úžasnému výhledu do kraje, který se odsud nabízí, patří zřícenina Košťálov k nejlíbeznějším a také nejnavštěvovanějším místům Českého středohoří.
Hrad se skládá z malého hradního jádra, umístěného na vrcholovém skalisku a z podstatně rozsáhlejšího předhradí, které se rozkládalo na plošině pod ním. Jádro je tvořeno nejlépe dochovanou a v podstatě i jedinou stojící stavbou celého hradu. Jedná se o zbytky paláce obdélného půdorysu, z nějž se dochovalo obvodové zdivo přibližně do výše prvního patra s pozůstatky okenních i dveřních otvorů. Původně se jednalo o několikapodlažní stavbu, kterou navíc obíhala obvodová hradba. Za příkopem se rozkládalo předhradí s hospodářskými, provozními i obytnými stavbami, nechyběla zde ani hlavní hradní brána. Dnes tu však naleznete jen sporé zbytky zdí.
Díky vzácné teplomilné květeně, která obývá sluncem prohřáté skalnaté jižní svahy, byla tato část košťálovské hory prohlášena roku 1960 za chráněnou přírodní památku. Z chráněných druhů rostlin se zde setkáte například s hlaváčkem jarním, koniklecem lučním českým, kosatcem bezlistým, tařicí skalní a modřencem tenkokvětým. Navíc zde žije početné množství motýlů (zdokumentováno zde bylo 606 druhů, např. pernatěnka zimolezová, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či okáč skalní) a 85 druhů obratlovců (např. slepýš křehký, kalous ušatý, hýl obecný, lasice hranostaj atd.).
 

Zámek Skalka

V těsné blízkosti Švédy pobořeného hradu Skalka postavili Hrzánové z Harasova pravděpodobně ve 2. polovině 17. století barokní zámek. V polovině 19. století zámek sloužil pouze jako správní sídlo panství. Po roce 1945 zámek sloužil jako depozitář Státního oblastního archivu v Litoměřicích.
Je zde k vidění expozice vztahující se k historii tohoto objektu i hradů a zámků v okolí.
 

Zřícenina hradu Skalka

Posledním pozůstatkem původního hradu Skalka ze 14. století je jeho kruhová věž, tzv. bergfrit. Hrad byl poničen Švédy za třicetileté války a opuštěn. Místo opravy zříceného hradu vznikl vedle barokní zámek.
 

Zřícenina hradu Oltářík

Po nevelkém hradu, nazývaném také Hrádek tu spatříte zbytky věžovité brány. Vystoupáte na nemalý čedičový vrch, po cestě otáčící se kolem kopce, odkud spatříte nádherný rozhled po kopcovité krajině Českého středohoří.
 

Expozice Ulriky von Levetzow

Expozici Ulriky von Levetzow naleznete v budově třebívlického zámku. Uvidíte zde posmrtnou masku J. W. Goetha, jehož byla Ulrika poslední velkou láskou, osobní věci Ulriky a především její proslulou kolekci sedmi empírových šperků z českých granátů.

Přihlášení na akci Českým středohořím

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: