ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM a ŠVESTKOVOU DRÁHOU

*Košťál 481 m - zřícenina hradu Košťálov * zámek Skalka a zřícenina hradu Skalka * Hrádek 566 m - zřícenina hradu Oltářík * Třebívlice - expozice Ulriky von Levetzow, možnost restaurace

Trasa je dlouhá 14 km a je potřeba počítat se stoupáním i klesáním

 
NA VÝBĚR JEŠTĚ DRUHÁ, KRATŠÍ TRASA 7 km. ROZHODNOUT SE MŮŽETE BĚHEM CESTY NA 5. km TRASY
 
sobota 8. 10. 2022 

 

PROGRAM:

 
* 6.46 - odjezd z Prahy hl. n. do Lovosic, přestup na Švestkovou dráhu a odjezd vlakem do Třebenic (8.45)
 
*  přistoupit se dá v Holešovicích v 6.56, Podbabě v 7.00, Kralupech v 7.18, v Hněvicích v 7.34, v Roudnici v 7.43,  Bohušovicích nad Ohří v 7.51, Lovosicích v 7.59
 
* trasa 14 km s mnoha cíli: možnost výstupu na vrchol Košťál se zříceninou hradu Košťálov a na vrch Hrádek se zříceninou hradu Oltářík odkud jsou úchvatné 
 
výhledy na celé České Středohoří, dále je možnost cestou navštívit zámek Skalka a zříceninu hradu Skalka. Možnost jít zkrácenou verzi 7 km s přejezdem do Třebívlic ( v ceně výletu)
 
V cíli pak kromě restaurace i expozici věnovanou 
 
Goethově poslední lásce Ulrice von Levetzow
 

*  17.00 - odjezd z Třebívlic Švestkovou dráhou s přestupem v Lovosicích

*  19.12 příjezd do Prahy hl.n., možnost vystoupit po trase

DOPORUČUJEME PEVNOU PROTISKLUZOVOU OBUV S VÝRAZNÝM VZORKEM

 

Cena: 420 Kč

Cena pro děti a mládež do 18 let    350 Kč

Cena pro studenty 18 - 26 (nutný ISIC) a seniory 65+   370 Kč  

Cena zahrnuje: veškeré jízdné tam i zpět, služby průvodce


Cena zahrnuje: 

jízdné tam i zpět

průvodcovské služby

Cena nezahrnuje:

případné vstupné zámek Skalka 20 Kč, expozice Ulriky von Levetzow 20 Kč/senioři 10 Kč

Zřícenina hradu Košťálov na vrchu Košťál

Zdaleka viditelná zřícenina středověkého hradu Košťálov se nachází na 481,1 m vysokém vrchu typického kuželovitého tvaru se tyčí přímo nad Třebenicemi. Díky úžasnému výhledu do kraje, který se odsud nabízí, patří zřícenina Košťálov k nejlíbeznějším a také nejnavštěvovanějším místům Českého středohoří.
Hrad se skládá z malého hradního jádra, umístěného na vrcholovém skalisku a z podstatně rozsáhlejšího předhradí, které se rozkládalo na plošině pod ním. Jádro je tvořeno nejlépe dochovanou a v podstatě i jedinou stojící stavbou celého hradu. Jedná se o zbytky paláce obdélného půdorysu, z nějž se dochovalo obvodové zdivo přibližně do výše prvního patra s pozůstatky okenních i dveřních otvorů. Původně se jednalo o několikapodlažní stavbu, kterou navíc obíhala obvodová hradba. Za příkopem se rozkládalo předhradí s hospodářskými, provozními i obytnými stavbami, nechyběla zde ani hlavní hradní brána. Dnes tu však naleznete jen sporé zbytky zdí.
Díky vzácné teplomilné květeně, která obývá sluncem prohřáté skalnaté jižní svahy, byla tato část košťálovské hory prohlášena roku 1960 za chráněnou přírodní památku. Z chráněných druhů rostlin se zde setkáte například s hlaváčkem jarním, koniklecem lučním českým, kosatcem bezlistým, tařicí skalní a modřencem tenkokvětým. Navíc zde žije početné množství motýlů (zdokumentováno zde bylo 606 druhů, např. pernatěnka zimolezová, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či okáč skalní) a 85 druhů obratlovců (např. slepýš křehký, kalous ušatý, hýl obecný, lasice hranostaj atd.).
 

Zámek Skalka

V těsné blízkosti Švédy pobořeného hradu Skalka postavili Hrzánové z Harasova pravděpodobně ve 2. polovině 17. století barokní zámek. V polovině 19. století zámek sloužil pouze jako správní sídlo panství. Po roce 1945 zámek sloužil jako depozitář Státního oblastního archivu v Litoměřicích.
V současnosti je majitelem zámku obec a v letních měsících v několika místnostech zámku nabízí k vidění expozici vztahující se k historii tohoto objektu i hradů a zámků v okolí.
 

Zřícenina hradu Skalka

Posledním pozůstatkem původního hradu Skalka ze 14. století je jeho kruhová věž, tzv. bergfrit. Hrad byl poničen Švédy za třicetileté války a opuštěn. Místo opravy zříceného hradu vznikl vedle barokní zámek.
 

Zřícenina hradu Oltářík

Po nevelkém hradu, nazývaném také Hrádek tu spatříte zbytky věžovité brány. Vystoupáte na nemalý čedičový vrch, po cestě otáčící se kolem kopce, odkud spatříte nádherný rozhled po kopcovité krajině Českého středohoří.
 

Expozice Ulriky von Levetzow

Expozici Ulriky von Levetzow naleznete v budově třebívlického zámku. Uvidíte zde posmrtnou masku J. W. Goetha, jehož byla Ulrika poslední velkou láskou, osobní věci Ulriky a především její proslulou kolekci sedmi empírových šperků z českých granátů.

Přihlášení na akci Českým středohořím

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: