GÖRLITZ A BAUTZEN VELIKONOČNÍ TRHY aneb den v Horní Lužici

Dvě historická města Horní Lužice plná památek - Görlitz (Zhořelec) a Bautzen (Budyšín), v Budyšíně navíc Velikonoční trhy a slavnost

neděle 31. 3.  2024 
 
Bautzen - Turmparade: Blick von der Friedensbrücke auf die AltstadtVelikonoční jezdci jedou po cestě vlevo a lidé se dívají vpravo.Žena v lužickosrbském kostýmu zdobí velikonoční vajíčko
 
Program:

 

*  08.00 - sraz všech účastníků na vlakovém nádraží v Liberci

*  08.28 - odjezd z Liberce německým vlakem do Zittau (Žitava), příjezd do Zittau v 8.56

*  09.04 - odjezd z Zittau do Görlitz, příjezd do Görlitz v 9.39

přejezd tramvají do centra, procházka městem - chrám sv. Petra a Pavla, Waidhaus, renesanční radnice, Schönhof, Barockhaus, Tlustá a Radniční věž), možnost výstupu na věže, volno ve městě

* 13.11 - přejezd vlakem z Görltiz do Bautzen (13.39)

*  procházka městem po nejvýznamnějších památkách - hrad Ortenburg, radnice, chrám sv. Petra, věž Reichenturm, volno ve městě - Velikonoční trhy a zvyky v blízkosti hradu Ortenburg na Protschenbergu a možná potkáme i velikonoční jezdce.

*  17.39 - odjezd vlakem z Bautzen do Liberce (s jedním přestupem v Bischofswerda)

*  19.27 - příjezd do Liberce

 

Cena: 360 Kč

Děti do 14,9 let 270 Kč
 
Cena zahrnuje: veškeré jízdné v rámci programu - vlak z Liberce do Bautzen a Görlitz a zpět, služby průvodce

 

 

BAUTZEN - BUDYŠÍN

Bautzen česky Budyšín, je malebné město na vysoké skále nad údolím řeky Sprévy asi 50 kilometrů severovýchodně od Drážďan v německé spolkové zemi Sasko.

Lužičtí Srbové, nejmenší slovanský národ, se v této oblasti usadili už kolem 6. století, i když první doklady o srbském hradišti Budusin pochází až z roku 1002. U něj si později založil míšeňský markrabě hrad Ortenburg. V roce 1273 získalo osídlení od Přemysla Otakara I. městská práva a díky obchodní stezce, která přes něj vedla z Ruska do západní Evropy, rychle bohatlo a nabývalo na významu, o čemž svědčí nejenom množství honosných budov, ale i fakt, že se tu konala svatba Karla IV. s jeho třetí manželkou Annou Svidnickou.

I přes skutečnost, že místní Lužičtí Srbové jsou ze všech stran obklopení německoou populací, se jim stále podařilo uchovat si svůj jazyk i kulturu. Na první pohled je to zřetelné na cedulích, které jsou tu vždy dvoujazyčné: v němčině a v lužické srbštině.

Malebné historické jádro města je ohraničeno částečně dochovanými hradbami ze 14. až 15.stol., v nichž lze vidět mohutné věže i bašty. Původní hrad Ortenburg přestavěl v letech 1483 až 1486 ve stylu pozdní gotiky uherský král Matyáš Korvín, ale po poškození v druhé polovině 17. století byl přeměněn na zámek a úpravami prošel i v 19. století. Dnes v něm našlo své sídlo Muzeum srbských dějin a kultury.

Za pozornost stojí barokně přestavěná radnice či chrám svatého Petra, postavený ve 13. a 15. století, jehož interiér roku 1524 rozdělila mříž na část římskokatolickou a část protestantskou, dále gotická věž Reichenturm s barokní nástavbou.

Velikonoční trhy a zvyky:

Na Velikonoční neděli se v Budyšíně praktikuje ještě jeden starý velikonoční zvyk: tlačení velikonočních vajíček. Na rozdíl od minulosti se však po strmém svahu na Sprévě na Protschenbergu už nekutálejí skutečná vajíčka, sladkosti a pomeranče, ale barevné plastové kuličky. Ty mohou děti chytit a poté vyměnit za dárky. Tlačení vajec doprovází program německo-lužickosrbského Volkstheateru a Lužickosrbského národního souboru Budyšín. Kromě toho si návštěvníci mohou pochutnat na lahůdkách z regionu na velikonočním trhu s více než 30 stánky a obdivovat hornolužické řemeslo.

Velikonoční jízdy jsou strarým zvykem, který je udržován v katolické Lužici v Německu, konkrétně v lužickosrbských obcích zhruba mezi městy Budyšín (Bautzen) a Kamenice (Kamenz). O velikonoční neděli se muži z jedné obce vydají svátečně oblečení v černém fraku a cylindru na slavnostně vystrojených koních do obce jiné. Na cestu jim dá požehnání místní kněz a kněz je po návratu také přivítá. Cestou muži zpívají a zvěstují radostnou zprávu zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V obci, do níž dojedou, jsou slavnostně uvítáni a hodují zde, zhruba po dvou hodinách se vydávají na cestu zpět. Pro lužickosrbské muže je nepsanou povinností se jízdy zúčastnit. Muži, jež koně nemají, si ho půjčují leckdy až z druhého konce Německa.

GÖRLITZ A JEHO NEJ

* NEJvýchodnější město Německa

* jedno z NEJlépe zachovaných historických měst v Německu a nebyl ani za války příliš poškozen

* NEJstarší stavbou světského typu je Waidhaus z první pol. 12. století.

* NEJzajímavější ulicí Görlitz je Neißstraße, na které se nachází takzvaný Biblický dům s pískovcovou fasádou, na níž jsou zachyceny výjevy ze Starého a Nového zákona.starší stavbou světského typu je Waidhaus z první pol. 12. století.

* se nachází jedna z NEJstarších knihoven v Sasku

Město Görlitz (česky Zhořelec) je nejvýchodnější město Německa na státní hranici s Polskem. Šesté největší město svobodného státu Sasko leží na horním toku Lužické Nisy s 57 000 obyvateli.

V rámci rozdělení měst po druhé světové válce byl Görlitz rozdělen na dvě části, a to polské Zgorzelec a německý Görlitz.

Görlitz je jedno z nejlépe zachovaných historických měst v Německu a nebyl ani za války příliš poškozen. V rozsáhlé historické části je asi 4 000 památkových objektů, hlavně měšťanských domů od 15. do 19. století. Z památek můžeme vyjmenovat majestátní a dominantní pozdně gotickou katedrálu Peterskirche.

 V těsné blízkosti se nachází dům, za jehož nádherným barokním průčelím se nachází jedna z nejstarších knihoven v Sasku, původně nejvyšší krajská vědecká knihovna.

Zážitek z nakupování nabízí obchodní dům na náměstí Demiani. Tento klenot ryzí secese, který v téměř nezměněné podobě přečkal dlouhá desetiletí plná změn, je charakteristický svým obrovským světlíkem a galerijně uspořádanými prodejními plochami.

V těsné blízkosti lze obdivovat také Schönhof, jednu z nejokázalejších budov ve městě, ve které byl dříve pivovar. Dnes je domovem Slezského muzea, ve kterém najdete umělecké řemeslo 17. - 19. století, řemeslné a průmyslové výrobky a umění z 19. a počátku 20. století. Nejen děti si zcela jistě najdou něco pro potěšení v görlitzském Muzeu hraček. Přes 4 000 hraček z Krušnohoří vás zavede do světa hraček od roku 1850 do současnosti.

 

Přihlášení na akci Bautzen a Görlitz Velikonoce

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: