GRABŠTEJN a TROJZEMÍ

Velikonoční prohlídka na hradě Grabštejn * Popova skála * Sedlecký Špičák * jezero Kristýna * Trojzemí - hranice tří států * Stezka u mokřadu * Hrádek nad Nísou

TERMÍN: velikonoční pondělí 10. 4. 2023

Na výběr 2 varianty:

A - PRO TURISTY - prohlídka hradu Grabštejn - turistická trasa na Popovu skálu a Sedlecký Špičák k jezeru Kristýna a na Trojzemí - Hrádek nad Nisou - 13 - 17 km

B - PRO POHODÁŘE - prohlídka hradu Grabštejn - turistická trasa k jezeru Kristýna, případně na Trojzemí 4 - 8 km (bez Popovy skály a Sedleckého Špičáku)

Trasy jsou variabilní a dají se různě kombinovat

Nástupní místo: Liberec (cestující z Prahy se samostatně mohou dopravit na místo a zpět návazným autobusem Regiojet)

Program:

* 9.32 - odjezd vlakem z Liberce do Chotyně (9.51)

vlak navazuje na autobus Regiojet s odjezdem z Prahy v 8.00 a s příjezdem do Liberce v 9.15

* přesun k hradu Grabštejn 1 km

* 11.00 - 12.00 Velikonoční prohlídka na hradě Grabštejn (rezervace pro naší skupinu)

PRO TURISTY: turistická trasa na Popovu skálu a Sedlecký Špičák k jezeru Kristýna a na Trojzemí - Hrádek nad Nisou - 13 - 17 km

RO POHODÁŘE - prohlídka hradu Grabštejn - turistická trasa k jezeru Kristýna, případně na Trojzemí 4 - 8 km

Možnosti občerstvení: hrad Grabštejn, jezero Kristýna, Hrádek nad Nisou

Jakou variantu zvolíte se můžete rozhiodnout až na místě

Cesta zpět:

18.02 - odjezd z Hrádku nad Nisou do Liberce (18.24)

Cestujícím do Prahy navazuje autobus Regiojet s ojdezdem v 18.40

 

Cena výletu: 290 Kč 

Děti a mládež do 18 let, senioři, studenti ISIC: 220 Kč

Cena zahrnuje: jízdńé, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupné na hrad Grabštejn  dospělí 180 Kč,  studenti ISIC 18  - 24 let, senioři 65+ 140 Kč, děti do 17 let 50 Kč

 

Přihlášení na akci Grabštejn 10. 4. 2023

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: