ÚDOLÍM VRCHLICE A KUTNÁ HORA

 Vánoční výlet - 8 km kolem říčky Vrchlice a vánoční atmosféra Kutné hory - Vrchlické vodopády - NS Stříbrná stezka - skalní reliéf Jaroslava Vrchlického - Kutná hora - Chrám sv. Barbory - památka UNESCO
 
pondělí 26. 12. 2022 (státní svátek) - Vánoční výlet
 
 
 
 
Program:
 
* 8.06 - odjezd z Prahy hl. n. rychlíkem do Kutné Hory, přestup na vlak do Malešova (9.25)
 
*  8 km trasa podél říčky Vrchlice kolem vodopádů NS Stříbrná stezka přes skalní reiéf Jaroslava Vrchlického a  do Kutné Hory. Společné posezení v restauraci v KH, památky: Kostel sv. Jakuba, Vlašský dvůr, Chrám sv. Barbory
 

16.46 - odjezd vlakem z Kutné Hory město s přestupem v Kutné Hoře, hl.n. na rychlík do Prahy (17.54)

Cena: 380 Kč

Cena pro děti  do 15 let    180 Kč

Cena pro studenty mládež 15 - 18 let, 18 - 26 (nutný ISIC) a seniory 65+   320 Kč  

Cena zahrnuje: veškeré jízdné tam i zpět, služby průvodce

 

ÚDOLÍ VRCHLICE

 

Údolí Vrchlice je krásným místem pro výlet v kteroukoli roční dobu. Toto místo si zamiloval dokonce spisovatel Emil Frýda, který vešel do dějin literatury jako Jaroslav Vrchlický. Údolím vede naučná stezka, která seznamuje se starými doly a mlýny, objevíte zde i malebné vodopádyPřed 2. světovou válkou vedla údolím i poutní stezka na zámek Roztěž. . . Jako připomínka na tyto časy stojí na začátku údolí barokní Boží muka. Během středověku zde bylo vykutáno i několik štol. Jsou to průzkumné štoly a v několika z nich se dokonce těžila po nějakou dobu i ruda. 
 
Na dvou místech bylo údolí osídleno již několik tisíc let před naším letopočtem. Byla zde vybudována dvě pravěká hradiště (Dänemark a Cimburk), v jejichž zbytcích nalezli archeologové na přelomu 19. a 20. stol. velké množství dobových artefaktů. I tato dvě hradiště jsou zajímavou součástí celého území. V údolí bylo postaveno i několik středověkých hutí, přestavěných později na mlýny. Dalšími zajímavými stavbami jsou stará vodní díla, jako jsou mostky, brody, náhony a jezy.
 
Velký rybník tvoří dnes jeden z nejvýznamnějších krajinných prvků v údolí. Vznikl už ve středověku a to jako zásobárna vody pro pohon strojů v kutnohorských dolech. Obnoven byl pak roku 1850 kvůli mlýnům. Jeho hráz dosahuje výšky až 16 metrů. Ozdobou údolí jsou také dva vodopády, které vznikly uměle na protilehlých postranních výpustích při bocích hráze. Celková výška je 3,5 metru u levostranného, a 7 metrů u pravostranného. Kolem levého vede turistická trasa, k pravostrannému musíte přístupovou trasou brodem přes potok. Levý tvoří vodní proud, který padá kaskádovitě a přímočaře stéká přes ukloněné břidlice. Pravý je divočejší, vysekán byl v podobě ukloněného koryta, zakončeného štěrbinou se třemi stupni, které mění tvar a šířku.
 
Údolí Vrchlice si zamiloval už v 19. století Emil Frída. A to dokonce natolik, že si od něj vypůjčil své druhé jméno a jako Jaroslav Vrchlický se zapsal do dějin české literatury. Na začátku údolí je vytesán do pískovce spisovatelův reliéf. Rád se toulal také kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl. A říkě se, že právě toto místo se zurčící vodou a šumícími bory na skalinách jej roku 1834 inspirovalo k textu písně Kde domov můj?.
 
 

 

Přihlášení na akci Vánoční výlet Údolím Vrchlice

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: