VÁNOČNÍ SKANZEN KOUŘIM

Vánoční výlet s turistikou 

Kouřim * Klášterní Skalice * údolím Výrovky * Radim (zámek a novogotická kaple)

jako bonus domluvená pouze pro nás komentovná prohlídka kostela sv. Štěpána s unikátní podzemní kaplí a v cíli pak prohlídka zámku Radim
 
 
 
Trasa 13, km s návštěvou skanzenu v Kouřimi - Vánoční výstava
 
V dávných tradicích tkví opravdové kouzlo Vánoc! Přijďte se přenést do dob dávno minulých a seznámit se s tím, jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů. Poté vás čeká příjemná 13 km trasa.
Možnost komentované prohlídky kostela sv. Štěpána s unikátní podzemní kaplí a v cíli komentovaná prohlídka zámku Radim.
 
 
Program:
 
*   7.59 -  odjezd z Masarykova nádraží do Kouřimi
 
* Možnost komentované prohlídky kostela sv. Štěpána s unikátní podzemní kaplí sv. Kateřiny, se středověkými nástěnnými malbami a zvonice se zvony         obrácenými srdcem vzhůru. Prohlídka zajištěna pouze pro naší skupinu.
 
* Návštěva Vánoční výstavy ve  skanzenu ZDE
 
* 13 km trasa 
 
* Komentovaná prohlídka zámku Radim. Prohlídka zajištěna pouze pro naší skupinu. Půjdeme první prohlídkový okruh ZDE
 
* 17.30 odjezd z Radim přes Pečky do Prahy, Masarykova nádr. (18.36)
 
(podrobný aktuální rozpis časů a programu přijde přihlášeným tři dny před odjezdem)
 
 

Cena: 350 Kč 

sleva senioři 65+, děti, studenti: 220 Kč
 
Cena zahrnuje: dopravu tam a zpět, služby průvodce
 

Cena nezahrnuje: vstupné do skanzenu 80 Kč/dospělý, 40 Kč/senioři 65+, děti, studenti, 200 Kč rodinné vstupné, případné vstupné  na komentovanou prohlídku kostela: 140 Kč/dospělý, 70 Kč/děti, senioři, komentovaná prohlídka zámku Radim  120 Kč/dospělý, 90 Kč/děti, senioři

 

 

Přihlášení na akci Vánoce ve skanzenu v Kouřimi

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: