OYBIN PARNÍM VLAKEM s koupáním

* Skalní hrad Oybin v Žitavských horách * naučná stezka Žitavskými horami *  jezero Olbersdorfer See

TERMÍNY: soboty 25. 8., 1. 9. a 8. 9. 

 

Den v Žitavských horách v Saské Lužici - romanitcká cesta parním vlakem, pískovcové skály a vyhlídky, návštěva bývalého hradu a kláštera Oybin, obrovské jezero s upravenými plážemi Olbersdorfersee.

ODJEZD Z PRAHY NEBO LIBERCE

* odjezd z Prahy autobusem Regiojet v 8.00 (Praha - Černý Most), příjezd do Liberce AN v 9.15

*  Odjezd z Liberce  vlakem  v 10:00 do Zittau (Žitava), příjezd do Zittau v 10.40

*  11.01 - zážitková cesta parním vlakem na Oybin, příjezd v 11.53

Programové možnosti - můžete si sestavit program podle toho co vás baví - smysluplně se dají stihnout max dva z nabízených tří programů:

* návštěva skalního hradu a kláštera Oybin

* naučná 4,5 km stezka kolem Brandhöhe (lze i delší varianta 7 km přes vyhlídkovou restaauraci Töpfer -  skalním městem Žitavských hor - krásné výhledy!

* ve 14.05 pro zájemce přejezd vlakem s průvodkyní k Olbersdorfskému jezeru (Olbersdorfersee), u jezera možnost koupání, vycházky, posezení. Ti co jedou k jezeru už se na Oybin nevrací, přistoupí ke skupině do vlaku v 17.53

* Spolujízdu ve 14.05 mohou využít i zájemci o turistiku a vystoupit o stanici dál na zastávce Teufelsmühle a jít 3km zážitkovou trasu "Žitavskými Alpami" s úžasnými skalními výhledy zpět do Kurort Oybin. Trasa vede přes vyhlídkovou plošinu Töpfer (možnost občerstvení ve výletní restaurací Töpferbaude) a Scharfenstein (nejkrásnější vyhlídka na Oybin).

* Odjezd z Oybinu v 17.25

* Příjezd do Žitavy v 18.08

* Odjezd ze Žitavy do Liberce v 18.44 

* Návrat do Liberce v 19.15

* odjezd  z Liberce v 19.40, příjezd Praha, Černý Most ve 21.05

 

Cena: z Liberce 799 Kč

          z Prahy   1099 Kč

  ENGELTIP: ZVÝHODNĚNÁ CENA PRO TY, KTEŘÍ JIŽ CESTOVALI S ENGELTOUR    

Ceny výletu pro děti:

6 - 14,9 let s odjezdem z Liberce 389 Kč

6 - 14,9 let s odjezdem  z Prahy 599 Kč

děti do 5,9 zdarma včetně dopravu a vstupu (z Prahy i Liberce)

Jízda parním vlakem je pro děti velice atraktivní.

Cena zahrnuje: Cestu tam i zpět vlakem Liberec - Žitava, cestu parním vlakem Žitava - Oybin, cestu vlakem Oybin - Žitava, vstupné na hrad a klášter Oybin cestu k Olbersdorfskému jezeru, průvodcovské služby, pro klienty z Prahy také cestu autobusem Praha - Liberec a zpět

OYBIN

Na německé straně Lužických hor nenajdete významnější památku než skalní hrad Oybin. Jedinečné seskupení ruin gotického hradu a kláštera, vybudované na popud Karla IV. na vrcholku stejnojmenné pískovcové hory, je zajímavé nejenom pro fanoušky historie a památek, ale také pro milovníky přírody. Po zaplacení vstupného obdržíte plánek celého komplexu, který mají i v češtině, a můžete se samostatně vydat na prohlídku. Vzhledem k rozlehlosti celého areálu doporučujeme vyhradit si alespoň 2 hodiny času.

https://www.burgundkloster-oybin.com/

 

NAUČNÉ STEZKY V ŽITAVSKÝCH HORÁCH - ,,ŽITAVSKÉ ALPY"

 

Žitavské hory jsou severní částí Lužických hor ležící na území Německa, patří ke státu Sasko. V roce 1958 byla na ploše 63 km² založena Chráněná krajinná oblast Žitavské hory jejíž správa sídlí v Žitavě. Území je označováno jako nejmenší německé pohoří. Postupná eroze pískovců vytvořila zajímavé útvary, údolí a skalní města. Díky malé rozloze od 5 do 15 kilometrů a s kopci maximálně do nadmořské výsky 800 metrů je můžete celé projít pěsky.
Brandhöhe (Spálená výšina, 596 m) je asi 1 km dlouhý pískovcový hřbet, který se táhne nad severozápadním okrajem Lückendorfu od sedla Kammloch k Scharfensteinu. Spolu se sousední Louisenhöhe tvoří výrazný hřeben mezi Hvozdem a Töpferem, oddělující kotlinu s letoviskem Oybin od lučinatých strání u Lückendorfu.
Na severozápadní straně hřbetu je asi 500 m dlouhá romantická soutěska Grosse Felsengasse (Velká Skalní ulice), sevřená z obou stran mohutnými skalami. Svislou puklinu v pískovcové skále v třetihorách vyplnila žhavá láva, která způsobila zpevnění a prokřemenění okolních pískovců. Vyvřelá hornina ale později zvětrala a dodnes tu zůstaly jenom pískovcové skály po stranách, tvořící dlouhou a širokou "skalní ulici". Na jejím západním konci je chráněná přírodní památka s poetickým, ale zavádějícím názvem Muschelsaal (Mušlový sál). Je to pískovcová skála, prostoupená četnými hnědorezavě až červeně zbarvenými železitými polohami, které jsou zprohýbané a pokroucené do nejrůznějších tvarů.
 

Töpfer (Hrnčíř, 582 m)

Protáhlá stolová hora Töpfer s rozsáhlou vyhlídkovou plošinou se nachází v Žitavských horách, 1,5 km SV od lázní Kurort Oybin a dosahuje nadmořské výšky 582 m. Je známá především množstvím bizarních pískovcových útvarů na vrcholu, malebným horským hostincem Töpferbaude a nádherným výhledem na krajinu Horní Lužice, Krkonoš, Jizerských hor a Žitavskou pánev. 
  Před chatou je rozhlehlá vyhlídková terasa s velkým dřevěným tzv. Evropským křížem, ze které se naskýtají krásné výhledy na Žitavu a Olbersdorfské jezero. Na Z vidíme Varnsdorf a za ním nejsevernější kout České republiky, Šluknovský výběžek. Na SV, již na polském území, se rozprostírají rozsáhlé hnědouhelné doly u města Bogatynia s elektrárnou Turów. Vrchol zdobí několik zajímavých skalních útvarů. Dominantou Töpferu je Skalní brána, podle tvaru v minulosti nazývaná také Koruna, která byla někdy na přelomu 19. a 20. stol. zpřístupněna kovovým točitým schodištěm jako vyhlídka. Objevuje se na většině pohlednic z Töpferu a je jeho symbolem.

Scharfenstein (Ostrý kámen, 570 m)

 Je výrazný skalní útvar, stojící na zalesněném hřbetu mezi Brandhöhe a Töpferem, asi 1 km východně od Oybinu a 1 km severně od Lückendorfu. Mohutná skalní věž, vyčnívající asi 45 metrů nad temeno hřbetu, se v minulosti označovala jako Matterhorn Žitavských hor. Na východě a severovýchodě se otevírá pohled do Žitavské pánve s uhelnými doly v polském Turówě a s Hrádkem nad Nisou, za nímž můžeme za jasného počasí spatřit Jizerské hory a Krkonoše.

OLBERSDORFSKÉ JEZERO

Nachází se na úpatí Žitavských hor. Rekreační areál vznikl rekultivací 130 ha dřívější plochy hnědouhelného povrchového dolu. Najdete zde jak písečné pláže, tak dřevěná mola. Nechybí stánky s občerstvením, restaurace, vodní a sportovní atrakce. Za koupání v tomto Saském moři se neplatí žádné vstupné.

 

 

Přihlášení na výlet Oybin parním vlakem s návštěvou Olbersdorfersee

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: