BAUTZEN a LÖBAU aneb den v Horní Lužici

prohlídka historického centra Bautzen (Budyšín) a Löbau (Lobava) v Horní Lužici v Sasku * možnost nákupů

pátek 22. 9. 2023
 
Seznámení s městy v Horní Lužici se spoustou památek 
 

Cestující z Prahy se do Liberce, kde je sraz dopraví buď autem (parkování u nádraží) nebo autobusem. Ideální spoj z Prahy, Černého Mostu Regiojet v 7.00, na autobusovém nádraží v Liberci (konečná stanice), které je hned proti vlakovému dorazí v 8.15

 

*  08.40 - sraz všech účastníků na vlakovém nádraží v Liberci

*  09.08 - odjezd z Liberce německým vlakem do Zittau (Žitava), příjezd do Zittau v 9.41

*  10.04 - odjezd z Zittau do Bautzenu s přestupem v Görlitz 

*  procházka městem po nejvýznamnějších památkách - hrad Ortenburg, radnice, chrám sv. Petra, věž Reichenrturm, rozchod ve městě 

*  15.55 - odjezd vlakem z Bautzen do Löbau 

*  krátké zastavení v historickém centru menšího města Löbau - kostel sv. Mikuláše, barokní radnice

*  17.40 - odjezd autobusem z Löbau do Zittau (18.24)

*  18.36 - vlakem z Zittau do Liberce (19.09)

 

Cestujícím pokračujícím autobusem do Prahy doporučujeme rezervovat autobus Regiojet s odjezdem v 19.40 z autobusového nádraží (naproti vlakovému)

 

BAUTZEN - BUDYŠÍN

Bautzen česky Budyšín, je malebné město na vysoké skále nad údolím řeky Sprévy asi 50 kilometrů severovýchodně od Drážďan v německé spolkové zemi Sasko.

Lužičtí Srbové, nejmenší slovanský národ, se v této oblasti usadili už kolem 6. století, i když první doklady o srbském hradišti Budusin pochází až z roku 1002. U něj si později založil míšeňský markrabě hrad Ortenburg. V roce 1273 získalo osídlení od Přemysla Otakara I. městská práva a díky obchodní stezce, která přes něj vedla z Ruska do západní Evropy, rychle bohatlo a nabývalo na významu, o čemž svědčí nejenom množství honosných budov, ale i fakt, že se tu konala svatba Karla IV. s jeho třetí manželkou Annou Svidnickou.

I přes skutečnost, že místní Lužičtí Srbové jsou ze všech stran obklopení německoou populací, se jim stále podařilo uchovat si svůj jazyk i kulturu. Na první pohled je to zřetelné na cedulích, které jsou tu vždy dvoujazyčné: v němčině a v lužické srbštině.

Malebné historické jádro města je ohraničeno částečně dochovanými hradbami ze 14. až 15.stol., v nichž lze vidět mohutné věže i bašty. Původní hrad Ortenburg přestavěl v letech 1483 až 1486 ve stylu pozdní gotiky uherský král Matyáš Korvín, ale po poškození v druhé polovině 17. století byl přeměněn na zámek a úpravami prošel i v 19. století. Dnes v něm našlo své sídlo Muzeum srbských dějin a kultury.

Za pozornost stojí barokně přestavěná radnice či chrám svatého Petra, postavený ve 13. a 15. století, jehož interiér roku 1524 rozdělila mříž na část římskokatolickou a část protestantskou, dále gotická věž Reichenturm s barokní nástavbou.

LÖBAU - LOBAVA

Löbau - slovanské slovo lubij znamená líbezné, taková je i Lobava. Nejmenší město Hornolužického šestiměstí, má 15 tisíc obyvatel.

Mezi jeho nejvýznamnější pamětihodnosti patří barokní radnice, kostel sv. Mikiláše, funkcionalistický Dům Schminke, za městen se nachází litinová rozhledna krále Friedricha Augusta.

 

Cena: 360 Kč

Děti do 14,9 let 270 Kč
 
Cena zahrnuje: veškeré jízdné v rámci programu - vlak z Liberce přes Görlitz do Bautzen, vlak z Bautzen do Löbau, autobus Löbau - Zittau, vlak Zittau - Liberec
 
Cena nezahrnuje: případné vstupy na věže

Přihlášení na akci Bautzen a Löbau 22. 9. 2023

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: